Osnovni podaci

Udruga za promicanje i očuvanje zdravlja PROCVAT ZDRAVLJA
Skraćeni naziv: "UDRUGA PROCVAT ZDRAVLJA"

Sjedište udruge: Giardini 15, Pula
Telefon: 052 215 468
MB 2390604

Žiro račun:
Privredna banka Zagreb d.d.
234009-1110337200

Predsjednica Udruge:
Roberta Katačić

Logotip

Misija udruge

Znanstvene informacije o utjecaju životnih navika na poboljšanje cjelovitog zdravlja,
kao i mogućnost primjene tih saznanja u praksi, trebaju biti dostupne svakome.
Učinimo znanje o zdravlju dostupno svima.

Ciljevi i svrha postojanja udruge

Udruga Procvat zdravlja je osnovana 2008. godine.
Cilj i svrha osnivanja Udruge su promicanje zdravog načina života i prehrane utemeljeno na znanstveno potvrđenim načelima i kršćanskom svjetonazoru (konvencionalnoj, a ne alternativnoj medicini); poduzimanje preventivnih mjera i provedba različitih aktivnosti u skladu sa Ustavom i Zakonima RH u smislu očuvanja cjelovitog zdravlja (tjelesnog, emocionalnog, umnog, socijalnog i duhovnog), te ranog otkrivanja bolesti.
Udruga je osnovana sa željom da se odgovori na veliku potrebu našeg pučanstva za znanstveno definiranim stavovima po pitanjima zdravog načina života i prehrane. Među ljudima vlada velika zbunjenost u tom smislu i često ne znaju kome bi se s povjerenjem mogli obratiti u potrazi za pravim informacijama. Razlozi takvog stanja su različiti. Zdravstveno osoblje nema vremena zdravstveno odgajati i educirati svoje pacijente jer je pod velikim opterećenjem i pritiskom zbog obima svog posla. Istovremeno je naše tržište preplavljeno nebrojenim alternativnim tretmanima, idejama, teorijama, dijetama, preparatima i nestručnim web stranicama koji pod utjecajem snažnog marketinga formiraju često nezdrave, ponekad i opasne stavove u razmišljanjima naših sugrađana. U podlozi takvih djelovanja mogu stajati velike mogućnosti zarade na štetu bolesnih ljudi, želja za širenjem raznih ideologija pod krinkom ili čista naivnosti i neznanje nestručnih osoba koje ponekad i iz najplemenitijih namjera šire svoja neznanstvena uvjerenja.
Udruga Procvat zdravlja je osnovana u želji da se svakome omogući dostupnost informacijama o utjecaju načina života i prehrane na zdravlje koje će biti stručne i objašnjene jednostavnim jezikom; te da se kroz preventivne akcije ljude osvijesti o stanju u kojem se nalaze i motivira ih se na praktično primjenjivanje dobivenih saznanja.

Djelatnosti udruge

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora:

  1. Roberta Katačić, liječnica, magistrica javnog zdravstva
  2. Janko Žufić, dipl. ing.
  3. Dino Jerončić, liječnik, specijalizant kirurgije
  4. Boris Marjanović, diplomirani ekonomist
  5. Tomislav Katačić, ing (programer).

 

Članstvo

Trenutačni broj članova: 25

Udruga ima više kategorija članstva o čemu možete pročitati u Statutu Udruge (članak 8).
Tijekom našeg rada javile su nam se osobe diljem Hrvatske koje bi željele postati članovi naše Udruge i uživati u pogodnostima članstva, ali se zbog fizičke udaljenosti ne bi voljele obavezati na sudjelovanje u radu tijela Udruge (dolaske na godišnje skupštine i slično).
Zbog toga smo uspostavili novu kategoriju članstva.

Ako ste zainteresirani za naše programe i želite naučiti kako na znanstvenim načelima sačuvati zdravlje, učlanite se u našu Udrugu kao član korisnik.
Time možete uživati sve pogodnosti članova (redovito dobivanje našeg biltena - najmanje 4 puta godišnje s novim informacijama o zdravlju; besplatno polaženje Internet tečaja PROCVAT i slično), bez obveze sudjelovanja u radu tijela Udruge.

Članarina iznosi 50 kuna godišnje za sve kategorije, osim za mlade članove (10 kuna) i za podupiruće članove (1000 kuna).