25.11. 2010.

VOLI SVOJE SRCE kao nadogradnja na Čuvaj svoje srce

Na osnovi suradnje Udruge Procvat zdravlja i Istarske županije pri realizaciji programa" Čuvaj svoje srce" u cilju ranog otkrivanja i prevencije kardiovaskularnih bolesti, nastao je novi projekt pod imenom "Voli svoje srce".
U sklopu tog projekta i na temelju iskustava u radu radionica Čuvaj svoje srce započela je priprema audiovizualnih i tiskanih, stručnih materijala prilagođenih radu s građanstvom, koje će moći koristiti patronažne sestre diljem Istre kao buduće voditeljice preventivnih radionica "Voli svoje srce", pod stručnim vodstvom autorice programa dr. Roberte Katačić.
Na taj će se način omogućiti veća dostupnost i ekonomičnost preventivnih radionica.

Projekt je, u ime Istarske županije i u partnerstvu s Crvenim križem Murske Sobote iz Slovenije i Istarskim domovima zdravlja, te u suradnji s ZZJZ Istarske županije, ZZJZ Koper, Hrvatskim liječničkim zborom - istarskom podružnicom i Gradom Porečom, prijavljen na natječaj prekogranične suradnje sa Slovenijom za EU fondove.
Materijali će se pripremati višejezično - na hrvatskom i talijanskom jeziku za Istru, te na slovenskom i mađarskom za Sloveniju.

Novinski članak Glasa Istre od 25.11.2010.