15.02. 2010.

Dopisni tečaj PROCVAT za zatvorenike RH

Na poticaj Ministarstva pravosuđa RH, Udruga je u jesen 2009. godine započela sa pilot projektom provedbe tečaja PROCVAT za zatvorenike pulskog i gospićkog zatvora. Kroz tečaj je prošlo 57 zatvorenika: 43 iz Zatvora u Puli i 14 iz Zatvora u Gospiću (u prilogu su izjave polaznika).

Nakon završenog pilot projekta poslana je prijava na natječaj Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za jednokratnu potporu udruga radi nastavka rada ovog projekta. Sufinanciranje je odobreno za novih 70 zatvorenika iz Gline, Požege, Pule i Varaždina (u dogovoru sa središnjim uredom Uprave za zatvorski sustav). Cilj nam je ovu preventivno zdravstvenu intervenciju i dalje širiti na ovu populaciju kojoj su takvi programi teže dostupni i koja velikim dijelom potječe iz ugroženijih socioekonomskih krugova i time omogućiti veću pravičnost u radu naših preventivnih programa. Na taj način želimo spriječiti da našim programima ne stvaramo još veće razlike u zdravstvenom stanju populacije (kada inače viši socioekonomski slojevi prolaze kroz ovakve programe i poboljšavaju svoje, ionako bolje zdravstveno stanje; dok ranjiviji svojim neznanjima još više ugrožavaju svoje potencijalno slabije zdravstveno stanje).

Po našim dosadašnjim iskustvima u radu s zatvorenicima, oni su otvoreniji za suradnju jer im je želja na bilo koji način popuniti slobodno vrijeme koje imaju tijekom izvršavanja zatvorske kazne. Ovim im se projektom omogućava da to vrijeme iskoriste na pozitivan način, usmjeravajući svoja razmišljanja i praktični rad na očuvanju zdravlja i usvajanju zdravih životnih navika. U zatvorima ti ljudi (alkoholičari, ovisnici i drugi zatvorenici), koji inače najvjerojatnije ne bi polazili ovakav tečaj, bivaju poticani od strane voditelja tretmana na izučavanje materijala tečaja. Naučena teoretska i praktična znanja mogu ne samo pozitivno utjecati na njihovo zdravstveno stanje, nego im i olakšati kasniju resocijalizaciju.

Izjave zatvorenika nakon završenog tečaja 2009/2010