27.10. 2009.

Uspješno završen tečaj "Čuvaj svoje srce" za nezaposlene žene

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje tijekom 2009. godine smo održali radionice Čuvaj svoje srce za 27 nezaposlenih žena starijih od 40 godina u Puli.

Poziv na program su dobile sve nezaposlene žene te dobi - uručeno je 450 upisnica u program. Od toga se na radionice prijavilo 27 osoba, a 23 polaznica je uspješno završilo tečaj.
Jedna grupa žena je pohađala tečaj od 29. lipnja do 23.srpnja 2009., a dvije jesenske grupe od 22. rujna do 27. listopada 2009.

Rezultati su bili slijedeći: u 83% žena je izmjeren povišeni kolesterol u krvi, 65% njih su imale prekomjernu tjelesnu težinu, a u 43% polaznica je pronađen povišeni krvni tlak.

Polaznice su poradile na promjeni svojih nezdravih životnih navika, tako da je 39% žena značajno pojačalo svoju tjelesnu aktivnost; 43% njih su stvorile naviku redovite uporabe obične vode za piće; 9% žena je povećalo svoj unos voća i povrća; a 17% se odlučilo na smanjenje unosa nezdravih masnoća u prehrani (punomasni mliječni proizvodi ili meso i prerađevine).

Fotografije